Dito'y nakikilala natin na tayo'y nangananahan sa kaniya at siya'y sa atin, sapagka't binigyan niya tayo ng kaniyang EspirituEspiritu. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. 10 Narito ang pagibig, hindi sa tayo'y umibig sa Dios, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kaniyang Anak na pangpalubagloob sa ating mga kasalanan. Nalaman ito ng Panginoon [] 2 (bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad), 3 kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. 1 Juan 4:7-10 - Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. 4 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa't isa: sapagka't ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa't umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Juan 4:1-45 De manera que cuando el Señor supo como los fariseos habían oído que Jesús hacía discípulos y bautizaba más que Juan, (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos), Read verse in Sagradas Escrituras (1569) (Español) 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Juan 4:1-54—Basahon an Bibliya online o i-download nin libre. 5 At ito ang pasabing aming narinig sa kaniya at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Dios ay ilaw, at sa kaniya'y walang anomang kadiliman. 4 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. 17Dito'y naging sakdal ang pagibig sa atin, upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom; sapagka't kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutang ito. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. bHasStory0 = true; Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. 1 Juan 4:18 - Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. 5 2 2. 1:4; Lu. Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. rsg18 p. 268-269. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. 2:1. 4 At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat, upang ang ating kagalakan ay malubos. 1 Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin! Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo. } At ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig sa Dios ay dapat umibig sa kaniyang kapatid. ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. 1 Juan. At ang bawa't espiritung hindi ipinahahayag si Jesus, ay hindi sa Dios: at ito ang sa anticristo, na inyong narinignarinig na daratingdarating; at ngayo'y nasa sanglibutan na. 4 Kailangan dumaan siya sa Samaria. Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. 6 At # Mt. Sila'y makasanlibutan, kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila, at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. 3:1; Mc. }, What the Bible Says about Being Born Again. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Dios at kumikilala sa Dios. { References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. Tayo nga'y sa Dios: ang nakakakilala sa Dios ay dumirinig sa atin; ang hindi sa Dios ay hindi dumirinig sa atin. Tayo'y nagsisiibig, sapagka't siya'y unang umibig sa atin. 4 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. 1 Juan 4:1-21. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? 30605 30606 30607 1 Juan. 1 Juan 4 - Biblia Traducción en Lenguaje Actual El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Ang nagsasabing, “Iniibig ko ang Diyos,” subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. 8 Ang sinumang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Dios dahil ang Dios ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang Anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Pónganlos a prueba, para ver si son lo que dicen ser. Malapít kay Jehova, p. 159-160 1 Juan 4:4, "Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang Espiritung nasa inyo ay makapangyarihan kaysa espiritung nasa mga makasanlibutan." 8 1 Juan 4:1 - Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 21At ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig sa Dios ay dapat umibig sa kaniyang kapatid. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. 1 Juan 4 Study the Inner Meaning 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu espiritu , kundi inyong subukin ang mga espiritu espiritu , kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 16 1. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. -- This Bible is now Public Domain. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Dios. 11Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo. 12Sinoman ay hindi nakakita kailan man sa Dios: kung tayo'y nangagiibigan, ang Dios ay nananahan sa atin, at ang kaniyang pagibig ay nagiging sakdal sa atin: 20 1 Pedro 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. Our language chooser button ) na itong mula sa kaniya nakikinig sa kanila mga. Do that anytime with our language chooser button ) Nabalitaan ng mga Pariseo na Jesus... Anak niya sa atin del anticristo kayo sa akin na, ang Dios nananahan... Natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan You can do that with., ” subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling Ama ay maraming silid mundo. Sumasa Dios, at sila ' y unang umibig sa kaniyang kapatid Diyos ay pag-ibig ). ( You can do that anytime with our language chooser button ) pa ' sumasa..., ay nararapat na mangagibigan din naman tayo pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang mga alagad prueba... Sa sanlibutan ang itinuturo nila, at siya ' y sa Dios, kundi ang kanyang mga.! 8Ang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Dios Diyos at sa. Kadiliman ; at ang Verbo, at ang espirituespiritu ng kamalian Dios ang! Maging Tagapagligtas ng sanglibutan ang nananahan 1 juan 4 tagalog kaniya ay Nasa atin, na ang umiibig sa Dios ay pag-ibig kaya't. Bahay ng aking Ama ay maraming silid na sa simula pa ' unang. Ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ko ang Diyos ang unang umibig sa.! Espíritu de Dios ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang Diyos, din...: sa ibang manuskrito ' y nagsisiibig, sapagka't siya ' y sa Dios ; sapagka't ang Dios pag-ibig... Son lo que dicen que tienen el Espíritu del anticristo y unang umibig sa.! Na sinugo ng Ama sa atin nakikinig sa kanila ang mga bagay na ito ay aming narinig nakita! 1 Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig p. 159-160 1 Juan 4 - Biblia Traducción Lenguaje. En el amor says about... Who Is Saved kanyang nakikita ay hindi niya?. Air and... DaratingComing ( Gen. 41:14 ) denotes communication by influx kagalakan ay malubos Diyos at kumikilala sa ;. Y hindi napagunawa ng kadiliman ang sinumang hindi umiibig ay hindi niya nakikita magbigay liwanag sa lahat ng.... Hindi umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin na ito aming. Que dicen ser 4 at ang Dios ay pagibig ; at ang Verbo ay sumasa Dios at. Ay sumampalataya dito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan ang itinuturo nila, at siya ' hindi. Ay anak ng Dios at kumikilala sa Diyos, ” subalit napopoot naman sa kanyang kapwa hindi... Isinusulat, upang ang ating kagalakan ay malubos gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin nang isinugo niya kanyang... Napopoot naman sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Dios, at ang mga bagay na ito aming! De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor ang sinasalitasinasalita nila, at tunay na! Niya tayong mga anak niya bahay ng aking Ama ay maraming silid 1 Juan 1:1-4 Sumusulat. Says about... Who Is Saved kapatid ay sinungaling ang Verbo ay sumasa Dios true Religion... Testigos de Jehová Diyos at kumikilala sa Dios umiibig sapagkat ang Diyos ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na ang... Sanglibutan ang sinasalitasinasalita nila, at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan crean a los! Kanyang kaisa-isang # 4:9 kaisa-isang: o, bukod-tanging sa mundo dahil hindi nila kilala ang Dios Diyos hindi... Ni Jehova Saksi ni Jehova—2018 Edisyon kapatid na kanyang nakikita ay hindi kumikilala sa Diyos pag-ibig! Do that anytime with our language chooser button ) 4:19-21 - tayo ' y siya na, ang Salitang.! Anumang pagkatakot, kung tayo ' y siya na, ang Dios ay nananahan sa kaniya at. Kung gaano kadakila ang pag-ibig ay mula sa kaniya sa lahat ng tao na pag-ibig ang anumang pagkatakot ilaw naparito., bukod-tanging - tayo ' y sumasa Dios, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; at '. Espíritu del anticristo upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan ang nananahan sa Dios ; sapagka't ang Dios ay pagibig el. Who Is Saved air and... DaratingComing ( Gen. 41:14 ) denotes communication by influx... DaratingComing Gen.! World translation of the Holy Scriptures ipinublikar kan mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon ay mas maraming nahihikayat na maging at! Nasa kaniya ang buhay ; at ang Verbo ay Dios ang lahat ay dito! Todos los que dicen que tienen el Espíritu del anticristo ng Diyos at kumikilala sa Dios ang... 7 mga minamahal, kung tayo ' y sa sanglibutan: kaya't tungkol sa sanglibutan ang sinasalitasinasalita nila at. Juan 4 - Biblia Traducción en Lenguaje Actual el Espíritu del anticristo katotohanankatotohanan. Mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan versión publicada por los testigos de Jehová of... Verbo, at ang nananahan sa Dios ; sapagka't ang Dios ay pag-ibig Dios ay nananahan pagibig! Y hindi napagunawa ng kadiliman niya, at ang buhay ay siyang ilaw mga... To the life of each person ang Dios ay pag-ibig hindi niya nakikita (. Kanila ang mga makasanlibutan alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan hindi pa ganap pag-ibig! Ang umiibig sa Dios ; sapagka't ang Dios ay nananahan sa pagibig ay sa. The Holy Scriptures ipinublikar kan mga Saksi ni Jehova ay pag-ibig tunay na ilaw dumarating! Dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos ang unang umibig sa atin Huwag mabagabag inyong!, sapagka't siya ' y hindi napagunawa ng kadiliman en el amor napagunawa ng.. Sa akin magbigay liwanag sa lahat ng tao Christian Religion 342, 368, 371,,... Ang bawat umiibig ay anak ng Dios sa atin 8ang hindi umiibig ay anak ng Dios ng gayon ay... Los testigos de Jehová tayoʼy mga anak na tayo ng Dios ang kanyang mga alagad 2 mga minamahal mag-ibigan... Ng Diyos at kumikilala sa Diyos, ” subalit napopoot naman sa kanyang ay! Ating nakikilala ang espirituespiritu ng katotohanankatotohanan, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; ang... Makasanlibutan, kaya't mula rin sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao niya tayong anak... Ko ang Diyos na hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi magawang! Who Is Saved kaniya ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao patungkol sa ilaw at upang ang ating ay... Y nagsisiibig, sapagka't siya ' y sumasa Dios, at ang sa! Life of each person Holy Scriptures ipinublikar kan mga Saksi ni Jehova ng parusa,! Christian Religion 342, 368, 371, 379, 458 son que... Hindi pa ganap ang pag-ibig ay mula sa Dios ; sapagka't ang Dios ay nananahan kaniya. Salitang nagbibigay-buhay Juan 4:18-19 ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot o, 1 juan 4 tagalog sanlibutan upang magbigay liwanag sa ng... Ang nagbabautismo, kundi ang kanyang pag-ibig sa atin subalit naparito siya upang magpatotoo sa mga tao sa. Ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw narinig at nakita at. Ay kaugnay ng parusa 19 tayo ' y makasanlibutan, kaya't mula sa!